กระทงลาย

กระทงลาย ชื่ออื่น ๆ: กระทุงลาย โชด (ภาคกลาง); มะแตก-เครือ มักแตก.มะแตก(ภาคเหนือ-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ). นางแตก(นครราชสีมา)ชื่อวิทยาศาสตร์: Celastrus paniculatus willd.วงศ์: CELASTRACEAE ลักษณะทั่วไป ต้น: เป็นพรรณไม้พุ่มเลื้อย มีความสูงประมาณ 2-10 เมตร ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีน้ำตาลแดง ใบ: เป็นใบเดี่ยว ใบมีลักษณะเป็นรูปไข่ หรือรูปรี โคนใบสอบเข้าหากันมน ส่วนปลายใบแหลม หรือมน ริมขอบใบหยัก ละเอียดเป็นฟันเลื่อย หลังใบมีพื้นผินเรียบใต้ท้องใบจะมีเส้นใบมี 5-8 คู่ เห็นได้ชัด ขนาดของใบกว้างประมาณ 1-2.5 นิ้ว ยาวประมาณ 2-6 นิ้ว มีก้านใบยาวประมาณ 0.5-1.5 ซม. ดอก: ดอกออกเป็นช่อ ยาวประมาณ...