กระดาด

กระดาด ชื่อวิทยาศาสตร์ Alocasia indica Schott. ชื่อสามัญ Ear elephant, giant taro, ape, giant alocasia, pai วงศ์ Araceae ชื่ออื่น กระดาดเขียว  บอนเขียว  กระดาดขาว  โทป้ะ  บอนกาวี  เผือกกะลา  มันโทป้าด ลักษณะทั่วไป ไม้ล้มลุก มีเหง้าทอดไปตามพื้นดิน ลำต้นตั้งตรงและอวบน้ำ มีความสูงได้ถึง 2 เมตร ใบเป็นใบเดียวรูปหัวใจกว้างแกมรูปไข่ ขนาดใหญ่ประมาณ 40.00 x 80.00 เซนติเมตร ปลายใบมนแหลมโคนเว้าลึกเป็นติ่งหู ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย แผ่นใบเรียบ ก้านใบเรียวยาวอวบน้ำสีเขียวอ่อน ออกดอกเป็นช่อที่ชอกกาบใบ ดอกแบบเชิงลดที่เรียกว่าสแปดิก และมีการห่อหุ้มช่อดอก ก้านชูช่อดอกขนาดใหญ่...