โรคมะเร็งเต้านม อาการ ระยะของโรค และวิธีรักษาป้องกันอย่างถูกต้อง

โรคมะเร็งเต้านม (Breast Cancer) เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ในผู้หญิง จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบผู้หญิงเป็นมะเร็งเต้านมร้อยละ 37 ของมะเร็งทั้งหมดรองจากมะเร็งปอด ในสหรัฐอเมริกา ความก้าวหน้าในการตรวจและการรักษาทำให้มีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างมาก นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2532 โดยคาดว่ามีประมาณ 3.1 ล้านคนที่รอดชีวิตจากมะเร็งเต้านม และโอกาสของผู้หญิงที่เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมมีประมาณ 1 ใน 37 หรือ 2.7 เปอร์เซ็นต์ ส่วนประกอบของเต้านม มีอะไรบ้าง? เต้านมของคนเราประกอบไปด้วยไขมัน เนื้อเยื่อ ต่อมน้ำนมซึ่งเชื่อมต่อกับท่อน้ำนมที่เปิดยังหัวนม ภายในเต้านมยังมีหลอดเลือด และน้ำเหลืองซึ่งจะไปรวมกันยังต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ ประมาณ 90% ของมะเร็งเต้านมเกิดจากต่อมน้ำนม (lobular carcinoma) และท่อน้ำนม (ductal carcinoma) จึงมีโอกาสมากที่จะพบการเกิดมะเร็งในเต้านมทั้งสองข้าง ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุการเกิดมะเร็งเต้านมที่แน่ชัด หากแต่มีปัจจัยเสี่ยงหลายประการที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคได้ ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดมะเร็งเต้านม 1.อายุ ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 50 ปีจะมีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมสูงกว่าผู้หญิงที่อายุยังน้อย...

โรคเบาหวาน สาเหตุ อาการ และวิธีดูแลตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สภาพปัจจุบันที่โลกเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมด้านสุขภาพ หลายคนมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสม เช่น การบริโภคอาหารที่มีแต่น้ำตาล แป้ง และไขมันในปริมาณที่สูง บางคนไม่มีเวลาออกกำลังกาย บางคนมีภาวะเครียด จึงส่งผลให้เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน คนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานนั้นจะมีโอกาสมีโรคแทรกซ้อนที่อาจเป็นอันตรายในระดับรุนแรง ถ้าหากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นระยะเวลานาน จะส่งผลให้หลอดเลือด เส้นประสาท เกิดความผิดปกติทั้งยังส่งผลให้ ไตพิการ จอตาพิการ หรือหมดความรู้สึกทางเพศได้เลยเทีเดียว ทำความรู้จักโรคเบาหวาน โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus) เป็นโรคที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย อาการที่แสดงออก เช่น ระดับน้ำตาลในเลือดจะสูง เนื่องจากความผิดปกติของการหลั่งอินซูลินหรือการออกฤทธิ์ของอินซูลิน หากจะพูดกันเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆ สามารถอธิบายได้คือ เมื่อเราทานอาหารเข้าไป อาหารส่วนใหญ่จะถูกย่อยสลายเป็นน้ำตาลที่เรียกว่ากลูโคส กลูโคสให้พลังงานกับร่างกายสำหรับกิจกรรมประจำวันตามที่ร่างกายต้องการ เส้นเลือดและเลือดเป็นช่องทางที่ขนส่งน้ำตาลกลูโคสจากที่ใดก็ตามหรือผลิตจากตับไปยังเซลล์ที่ใช้ เช่น กล้ามเนื้อ แต่เนื่องจากกลูโคสไม่สามารถเข้าไปในเซลล์ด้วยตัวเองได้ ตับอ่อนจะทำการผลิตอินซูลินเข้าไปในกระแสเลือดซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ ที่ช่วยให้จะช่วยให้กลูโคสเข้าสู่เซลล์เพื่อใช้เป็นพลังงาน...

รู้จักโรคไทรอยด์ กับความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ที่ไม่ควรมองข้าม !

ต่อมไทรอยด์ (Thyroid) เป็นต่อมไร้ท่อที่ใหญ่ที่สุดของร่างกาย อยู่บริเวณด้านหน้าลำคอ ด้านล่างลูกกระเดือก รูปร่างคล้ายผีเสื้อ มีหน้าที่สร้างฮอร์โมนไทรอยด์ โดยอาศัยไอโอดีนจากอาหารที่กินเข้าไปเป็นวัตถุดิบ ฮอร์โมนไทรอยด์ทำหน้าที่ในการควบคุมการเผาผลาญให้เกิดพลังงานเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งการผลิตฮอร์โมนไทรอยด์นั้นจะถูกควบคุมด้วยต่อมใต้สมองอีกทอดหนึ่ง ต่อมไทรอยด์ เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ซับซ้อนของต่อมที่เรียกว่า ระบบต่อมไร้ท่อ โดยระบบต่อมไร้ท่อมีหน้าที่ในการประสานงานหลายอย่างของร่างกาย ต่อมไทรอยด์ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการเผาผลาญของร่างกาย ความผิดปกติต่าง ๆ อาจเกิดขึ้นได้ เมื่อไทรอยด์มีฮอร์โมนมากเกินไป (hyperthyroidism) หรือไม่เพียงพอ (hypothyroidism) ความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ สำหรับความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ ฮอร์โมนไทรอยด์เกิน (Hyperthyroidism) คือ ภาวะที่ฮอร์โมนไทรอยด์หลั่งออกมามากเกินความจำเป็น ทำให้มีอาการหัวใจเต้นแรง ใจสั่น นอนไม่หลับ และน้ำหนักลด อารมณ์แปรปรวนบ่อย จนอาจนำไปสู่การทำให้เกิดหัวใจล้มเหลวแบบเลือดคั่ง (congestive heart failure) โรคกระดูกพรุน และเกิดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวาน และมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคคอพอกตาโปน (โรคเกรฟ หรือ Graves’ disease)...

ภาวะขาดวิตามินบี 1 ตัวการสู่โรคเหน็บชาที่คุณก็รับมือได้ !

โรคเหน็บชา (Beriberi) หรือภาวะขาดวิตามินบี 1 (ไทอะมีน) ซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มีหน้าที่สำคัญโดยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการเผาผลาญอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต โปรตีนและไขมัน ทำให้เกิดพลังงานเพื่อให้ร่างกายสามารถประกอบกิจกรรมได้ในระหว่างวันและช่วงการพักในเวลานอน นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญต่อระบบประสาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการนำกระแสความรู้สึกของเส้นประสาท หากร่างกายได้รับวิตามินบี 1 ไม่เพียงพอ ก็จะทำให้เป็นโรคเหน็บชาได้ โรคเหน็บชา เป็นโรคที่เกิดได้กับบุคคล ทุกกลุ่มอายุ สำหรับเด็กทารกถ้าเป็นโรคเหน็บชา (Infantile beriberi) จะมีอัตราการเสียชีวิตสูง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและทันท่วงที ซึ่งพบได้มากในประเทศที่ประชาชนรับประทานข้าวที่สีแล้วเป็นอาหารหลัก และไม่ได้รับอาหารอื่นที่มีวิตามินบี 1 เสริมอย่างเพียงพอ สาเหตุของโรคเหน็บชา สาเหตุของการเกิดโรคเหน็บชาหรือภาวะขนาดวิตามินบี 1 มีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุ เช่น การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การรับประทานอาหารที่มีวิตามินบี 1 ไม่เพียงพอ ซึ่งแหล่งวิตามินบี 1 สำหรับคนโดยส่วนใหญ่ได้แก่ ข้าว แต่เป็นข้าวที่ไม่ผ่านการขัดสี เราจึงมักพบผู้ที่เป็นโรคเหน็บชาหรือภาวะขาดวิตามินบี 1 เพราะรับประทานข้าวที่ผ่านการขัดสีจนขาวสะอาด หรือยังไม่ได้รับวิตามินดังกล่าวจากอาหารประเภทอื่น...

ระวัง! โรคพิษสุนัขบ้า อันตรายจากสัตว์ที่อาจทำลายชีวิตได้ไม่รู้ตัว

ในแต่ละปี องค์การอนามัยโลก (WHO.ได้ระบุว่าผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้ามีมากถึง 59,000 คนทั่วโลก โดยร้อยละ 99 จะถูกกัดโดยสุนัขบ้า สำหรับอาการของโรคพิษสุนัขบ้านั้นก็ได้รับการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และในศตวรรษที่ 19 ก็ได้มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ทั้งสัตว์และมนุษย์มีอัตราการเกิดโรคลดน้อยลง โรคพิษสุนัขบ้า คืออะไร โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies.คือโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system.สกุล Lyssavirus ซึ่งในตระกูลนี้มีไวรัสมากกว่า 80 สายพันธุ์ แต่ไวรัสที่ทำให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้ามีอยู่เพียง 10 ชนิดเท่านั้น โดยเชื้อไวรัส 10 ชนิดนี้ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำให้เกิดโรคในมนุษย์เท่าไรนัก ไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก โดยมีลักษณะเป็นรูปกระสุน มีแกนนิวคลีโอพลาสด์แกนเดียว ไวรัสถูกส่งผ่านในน้ำลายหรือในสารคัดหลั่งจากสัตว์ที่ติดเชื้อ โดยปกติจะผ่านการกัดและการขีดข่วนจากสุนัขบ้าน แมว กระต่าย และสัตว์ป่า เช่น แรคคูนและค้างคาว ในธรรมชาติตัวไวรัสเองจะมีสภาพไม่แข็งแรง มีความต้านทานต่ำ และถูกทำลายอย่างรวดเร็วโดยการอบให้แห้งด้วยรังสีอัลตราไวโอเลต...

สมุนไพรไทยน่ารู้ สรรพคุณและประโยชน์

สมุนไพรไทย (Thai Herb) คือ พืช ผัก และผลไม้ที่ถูกนำมาใช้เป็นยาและสิ่งบำรุงร่างกายมานานนับพันปี โดยที่สมุนไพรเหล่านี้มีทั้งแบบนำผล ใบ ราก เปลือก ยาง เนื้อไม้ เถา หัวและดอก มาใช้เป็นงาน ประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทยเหล่านี้มีทั้งการนำมารับประทานสด การนำมาต้มรับประทานแบบยาแผนโบราณ บางชนิดก็ใช้ทาหรือพอกเพื่อรักษาโรค เป็นต้น สมุนไพรและสมุนไพรไทยนั้นมีมากมายหลายชนิด เราได้รวบรวมรายชื่อสมุนไพรเหล่านี้พร้อมประโยชน์และสรรพคุณ โดยเรียงตามกลุ่มอาการ ดังนี้ สรรพคุณสมุนไพรแบ่งตามกลุ่มอาการ สมุนไพรไทยกลุ่มยาลดไขมันในเส้นเลือด รายชื่อสมุนไพร ประโยชน์และสรรพคุณ กระเจี๊ยบแดง มีสรรพคุณแก้ร้อนในกระหายน้ำ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด ลดความเหนียวข้นของเลือด และช่วยขับปัสสาวะ คำฝอย บำรุงเลือด บำรุงหัวใจ บำรุงร่างกายช่วยฟอกเลือด และช่วยลดไขมันในเส้นเลือด เสาวรส เป็นสมุนไพรที่ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดที่มีประสิทธิภาพสูง สมุนไพรไทยกลุ่มยารักษาโรคผิวหนัง ผื่นคัน กลากเกลื้อน รายชื่อสมุนไพร ประโยชน์และสรรพคุณ...