แคบ้าน

แคบ้าน

ชื่ออื่น ๆ : แคแดง ( เชียงใหม่ ) , แคบ้าน ( กลาง )
ชื่อสามัญ : Cork Wood Tree, Vegetable Humming Bird Agatti
ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Sesban Sesbania grandiflora ( Desv. ) Linn.
วงศ์ : PAPILIONACEAE
ลักษณะทั่วไป
  • ต้น : เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็ก กิ่งนั้นจะเปราะง่าย แต่ไม่ค่อยแตกกิ่งก้าน
  • ใบ : ใบจะเป็นใบประกอบใบย่อมนั้นมีขนาดเล็ก ในหนึ่งใบจะมีใบย่อมเป็นจำนวนมาก
  • ดอก : ดอกจะออกเป็นกระจุกประมาณ 2-4 ดอก คล้ายดอกถั่วทั่วไป แต่ดอกจะใหญ่และมีสีขาว
  • ฝัก : จะมีลักษณะกลมแบน ๆ ยาว มีขนาดเล็กคล้ายถั่วฝักยาวแต่สีขาวกว่า เมื่อแก่จะแตกได้

การขยายพันธุ์ : โดยการใช้เมล็ด
ส่วนที่ใช้ : ดอก ยอดอ่อน เปลือกต้น และราก
สรรพคุณ :

  • ดอก จะมีแคลเซียมและเหล็กสูง มีโปรตีนประมาณ 1.22% และมีไวตามินบี ดอกแคใช้เป็นอาหารเหมือน ผักทั่ว ๆ ไปได้
  • ยอดอ่อน ใช้รักษาไข้หัวลม เปลือกต้น จะมีรสฝาด เพราะมีสารแทนนิน นอกจากนั้นยังพบสาร triterpenoid saponin และ amino Acid ที่มีชื่อว่า canavanine
  • เปลือกต้นใช้รักษาอาการท้องเดิน แต่ถ้ากินมาก ๆ จะทำให้อาเจียนได้
  • ราก น้ำจากรากนำมาผสมกับน้ำผึ้ง ใช้เป็นยาขับเสมหะ

อื่น ๆ : เป็นพรรณไม้ที่โตเร็ว มักจะพบทั่วๆ ไปในเขตร้อน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *