ราชาวดีป่า

ราชาวดีป่า

ชื่อที่เรียก
ราชาวดีป่า
ชื่ออื่นๆ
ราชาวดีป่า ดอกด้ายหางหมา ไคร้บก เกี๋ยงพาไหล หัวเถื่อน ดอกแม่หม้าย
หมวดหมู่ทรัพยากร
พืช
ลักษณะ
ไม้ พุ่ม สูง ๓-๔ เมตร กิ่งโปร่ง มีขน ใบ ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม รูปเรียวยาว กว้าง ๒.๕-๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๐-๒๐ เซนติเมตร ขอบจัก ผิวใบหยาบ ดอก สีขาว มีกลิ่นหอมแรง ออกเป็นช่อตามซอกใบ ยาว ๑๐-๑๕ เซนติเมตร กลีบเลี้ยงโคนติดกัน ปลายแยกเป็น ๔ แฉก กลีบดอกเป็นหลอดขนาดเล็ก ปลายแยกเป็น ๔ กลีบ เกสรตัวผู้ ๔ อัน
ประโยชน์
ส่วนที่ใช้                  ใช้ทั้งต้น
สรรพคุณ                  รักษาโรคผิวหนัง  เป็นยาทำให้
แหล่งที่พบ
เกษตรบางพระ
ตำบล
บางพระ
อำเภอ
ศรีราชา
จังหวัด
ชลบุรี
ฤดูกาลใช้ประโยชน์
ตลอดปี
ศักยภาพการใช้งาน
พบเห็นได้ทั่วทุกภาคของไทย
ชื่อวิทยาศาสตร์
Buddleja asiatica Lour.
ชื่อวงศ์
BUDDLEJACEAE

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *