ต้อยติ่ง

ต้อยติ่ง

ชื่ออื่น ๆ : อังกาบ (กรุงเทพฯ)
ชื่อสามัญ : –
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ruellia tuberosa Linn.
วงศ์ : ACANTHACEAE
ลักษณะทั่วไป :

  • ต้น : เป็นพรรณไม้ล้มลุก ตามลำต้นจะมีขนอ่อน ๆ ขึ้นปกคลุมอยู่เล็กน้อย ลำต้นสูงประมาณ 20-30 ซม.
  • ใบ : ออกใบเดี่ยว เรียงกันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อต้น ลักษณะของใบเป็นรูปมนรี ปลายใบมน โคนใบแหลม ขอบใบเรียบไม่มีจัก แต่อาจจะเป็นคลื่นเล็กน้อย ขนาดของใบกว้างประมาณ 1-1.5 นิ้วยาว 2.5-3 นิ้วมีสีเขียว
  • ดอก : ออกเป็นช่อ หรือบางทีก็ออกดอกเดี่ยว ตามง่ามใบที่ส่วนยอดของต้น มีสีม่วง ลักษณะของดอกเป็นรูปกรวยปลายดอกแยกออกเป็น 5 กลีบ เกสรกลางดอกมี 4 อันสั้น 2 ยาย 2
  • ผล : เป็นฝักยาว ซึ่งยาวประมาณ 1 นิ้วกว่า ๆ เล็กน้อย แต่เมื่อถ้าได้รับความชื้นมาก ๆ หรือถูกน้ำ ผลนี้จะแตกออกเป็น 2 ซีก ภายในมีเมล็ดอยู่ 8 เมล็ด

การขยายพันธุ์ : เป็นพรรณไม้ที่ขึ้นง่าย ตามที่รกร้างว่างเปล่าทั่ว ๆ ไป จะขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ด
ส่วนที่ใช้ : ราก
สรรพคุณ :

  • ราก นำมาเป็นส่วนผสมของยาใช้ดับพิษ ปัสสาวะพิการและแก้พิษต่าง ๆ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *