ข้าวสารดอกใหญ่

ข้าวสารดอกใหญ่

ชื่ออื่น ๆ : ข้าวสาร(กลาง) เครื่อเขาหนัง(เหนือ) ขาวสารดอกใหญ่(กรุงเทพฯ) เคือคิก(สกลนคร) โอเคือ(ลาว) ไคร้เครือ(สระบุรี) เซงคุยมังอูมื่อ มังอุยเหมื่อเซงครึย(กะเหรี่ยง-ลำปาง) เมืองสาร(ชุมพร)
ชื่อสามัญ : –
ชื่อวิทยาศาสตร์ : raphistemma pulchellum (Roxb.) well.
วงศ์ : ASCLEPIADACEAE

ลักษณะทั่วไป

  • ต้น : เป็นพรรรไม้เถา ลำต้นนั้นจะเล้ก และเกลี้ยง และมีน้ำยางสีขาว
  • ใบ : จะออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน คล้ายรูปไข่หรือรูปหัวใจ ตรงปลายใบของมมันจะแหลมมเป็นหางยาว ส่วนขอบใบนั้นจะเรียบและโคนใบจะเว้า มีความกว้างประมาณ 4-15 ซม. ยาวประมาณ 6-20 ซม. เนื้อใบนั้นจะบาง และด้านบนที่โคนเส้นกลางใบจะมีขนขึ้จนเป็นกระจุก ก้านใบจะยาวประมาณ 4-12 ซม. มีลักษณะเรียวและเล็ก
  • ดอก : จะมีขนาดใหญ่ สีขาว ถ้าบานเต็มที่จะกว้างประมาณ 3-4ซม. ดอกนั้นจะออกเป็นช่อตามง่ามใบ ช่อหนึ่งจะมีดอกประมาณ 2-10 ดอก และก้านช่อจะยาว ประมาณ 5-10 ซม. ก้านดอกเล็กมากและยาวประมาณ 2-5 ซม.กลีบรองกลีบดอกมี 5 กลีบ คล้ายรูปไข่หรือรูปขอบขนาน ตรงปลายจะกลมขอบกลีบนั้นบาง ตรงโคนนั้นจะเชื่อมติดกันยาว 3-4 มม. กลีบดอกทั้ง 5 กลีบนั้น จะมีสีขาว โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง มีความยาว 12-18 มม. ปลายกลีบนั้นจะหนา และสั้นกว่าท่อดอกมาก
  • เกสร : เส้าเกสรนั้นจะมีอยู่ 5 กลีบ และมีความยาวประมาณ 10-12 มม. ซึ่งจะติดอยู่กับชั้นของเกสรเกสรซึ่งเชื่อมติดกัน
  • ผล : จะมีลักษณะเป็นฝัก มีความยาวประมาณ 15 ซม. และโค้ง

การขยายพันธุ์ : โดยการใช้เมล้ด จะเกิดตามป่าเบญพรรณแล้งทั่ว ๆ ไป
ส่วนที่ใช้ : ผล ดอก และเมล็ด
สรรพคุณ :

  • ดอก และ ผล ใช้เป็นอาหาร
  • เมล็ด จะมี Cardiac glycoside ที่เป็นพิษ ใช้รักษาอาการไข้และขับเหงื่อ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *