กะทกรก

กะทกรก

ชื่ออื่น ๆ : อังนก น้ำใจใคร่ สอกทอก จากกรด อีทก นางจุม นางชม ผักเยี่ยวงัว
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Olax Scandens Roxb.
วงศ์
 :OLACACEAE
ลักษณะทั่วไป

 • ต้น เป็นพรรณไม้ที่มีลำต้นเป็นเถา ลักษณะลำเถามีหนามขึ้นห่างห่าง เนื้อไม้มีสีขาว
 • ใบ : ใบมีลักษณะปลายใบเรียวแหลม ริมขอบใบเรียบไม่มีหยัก เนื้อไม้บาง ลักษณะของใบคล้ายใบมะยม แต่มีขนาดใหญ่กว่า ใบออกดกทึบ
 • ดอก : ดอกออกเป็นกระจุกตามบริเวณง่ามใบ ดอกมีขนาดสีขาว
 • ผล : ผลมีลักษณะรี หรือกลม มีขนาดเท่ากับเมล็ดบัว

ส่วนที่ใช้ : เนื้อไม้ เปลือก เมล็ด ราก ใบ
สรรพคุณ :

 • เนื้อไม้ มีรสชาติฝาดเฝื่อนเล็กน้อย ใช้เป็นยาคุมธาตุถอนพิษเบื่อเมาทุกชนิด รักษาบาดแผล
 • เปลือก นำมาต้มรมแผลที่เน่าเปื่อย ทำให้แผลแห้ง
 • เมล็ด ทาท้องเด็ก แก้ท้องอืด ทำให้ผายลม วิธีใช้โดยการ ตำเมล็ดให้ละเอียด และผสมกับน้ำสับปะรดลนควันให้อุ่น
  และใช้ทาท้องเด็ก
 • ราก ต้มน้ำดื่ม แก้ไข้ แก้กามโรค
 • ใบ นำมาตำให้ละเอียดคั้นเอาน้ำดื่มเป็นยาเบื่อ ขับพยาธิ หรือตำให้ละเอียดเอากากสุมศีรษะ แก้ปวดศีรษะ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *